Els nostres apunts

A  l'ICIQ tenim clar que la recerca en química és clau per donar solució als problemes que la nostra societat ha d’afrontar. Per exemple, si parlem de la necessitat de desenvolupar energies renovables, a l’ICIQ hi ha grups que miren de trobar la manera d’aprofitar la llum solar per produir electricitat i combustibles solars; si parlem de lluita contra el canvi climatic, hi ha grups que treballen en la captura de CO2 per fer nous materials, reaccions o transformar-lo en combustible; i si parlem d’una economia que aprofiti millor els recursos, i per tant, que respecti el medi ambient, nosaltres investiguem en millorar processos de producció química mitjançant la recerca en catàlisi. Tot plegat des d’una aproximació química experimental i computacional.(...)