Química en família

Els experiments que recollim en aquesta pàgina ens ajuden a comprendre molts fenòmens que observem en el nostre dia dia. Són experiments pensats per fer a casa, amb materials a l'abast de tothom, per a nens i nenes de 6 a 12 anys.  Volem desvetllar als més petits una realitat invisible: que la química és a tot arreu i per tant, que el món és química. A l'ICIQ creiem que la millor manera d'aproximar la ciència als més petits és experimentant. El procés de preparar un experiment, d'observar i analitzar-ne el resultat és el punt de partida per a fer a fer-se preguntes, per començar a fer ciència.(...)