Referents

En aquesta secció trobaràs científics i científiques que sentim com a referents del món de la recerca en química. Veuràs que alguns/nes són químics/ques i que d'altres han fet igualment aportacions importants al desenvolupament de la química des d'altres àmbits. Tots ells i elles, amb històries personals diverses, han contribuït a fer que la nostra vida sigui millor.(...)