Experiments

Posem a disposició del professorat experiments que mostren diferents tipus de reaccions químiques incloses en el currículum acadèmic. Trobareu receptes d'experiments il·lustratius de cada tipus de reacció química per poder fer a classe. Degut a que alguns experiments inclouen productes químics amb els que s'ha de tenir cura, demanem primer un registre de la persona que vulgui accedir a la informació.(...)